Landdieren

In Landdieren hangen thema’s als verlangen, tijd, verwantschap en menselijk tekort nauw samen. Peter WJ Brouwer geeft invulling aan deze thema’s door aan het intieme een belangrijke plaats toe te kennen. Soms ontwikkelen details zich tot panorama, dan weer verkleint de dichter de gebeurtenissen tot een ongrijpbare icoon. Brouwer drukt zich daarbij uit in alledaagse beelden, die in hun samenhang en taalstructuur de alledaagsheid ontstijgen.

De gedichten in Landdieren kenmerken zich door een vanzelfsprekendheid die op het tweede gezicht minder transparant blijkt. In deze bundel vinden we een gelaagdheid van tijd en werkelijkheid. Gebeurtenissen en personen uit het verleden worden dikwijls op sprookjesachtige wijze in het heden doorverteld. Hier is de paradox van het gemis aanwezig: in het ontbreken wordt het ontbrekende blijvend en opnieuw beleefd.
In Landdieren is een romanticus aan het woord: ontmoeting en verlies, verwachting en onbereikbaarheid liggen in deze gedichten dicht bij elkaar liggen. Seizoenen herhalen zich, met of zonder ons en onze geliefden. In die wereld gaat de dichter op zoek naar een menselijke maat.

LANDDIEREN – 80 pag. | Gedichten | Uitgeverij P., Leuven | ISBN-nr.: 978-90-79433-70-4 | Prijs: € 17,50

Recensies

“Brouwer is een weloverwogen dichter … die hard werkt om wat hij wil zeggen onder woorden te brengen, die daarbij zijn woorden zorgvuldig kiest en die bovendien niet bang is overbodige dingen weg te laten.” (…)
Bouke Vlierhuis in Hanta


“Deze debuutbundel leest stug. Je bent zelden zeker van wat je leest (…) Maar dat houdt de aandacht scherp. De aangehouden moeite wordt beloond want elke lezing brengt nieuw begrip. (…) Peter WJ Brouwer heeft mij met een aantal verzen en een paar keer met een volledig gedicht heel erg bekoord.”
– Pascal Cornet in Poëziekrant –


“Uitgekleed maar met inhoud (…) Zo vergaat het de lezer van deze bundel ook. Soms knopen in de maag vanwege alle mislukking en treurnis, maar minstens even vaak opgetild tot grote hoogten vanwege het goed gevonden beeld, de treffend uitgedrukte gevoelens

– Camiel Hamans in Brabant Literair –


“Fraaie beeldspraak in een poëziebundel, waarin de gedichten … zeker genoeg diepte en gelaagdheid bezitten om te blijven boeien en verwachtingen voor een volgende bundel te wekken.”
– Ivan Sacharov in Meander –


“Grote gevoelens als bijvoorbeeld eenzaamheid of verlangen worden niet expliciet in beeld gebracht, maar gesuggereerd door in te zoomen op markante details.” (…) “Herman de Coninck napratend, vind ik dat een klein aantal dingen in de poëzie van Peter WJ Brouwer in hoge mate aanwezig is.” (…) “Geïnteresseerde lezers moeten zich op de rug van Brouwers Landdieren laten meevoeren. Het alledaagse neemt er op de keper beschouwd een hoge vlucht.”
– Jacob Baert in Ambrozijn –


“Peter Brouwers regels lezen is als lopen door de nauwe straatjes in het centrum van een oude stad: elke hoek geeft een nieuw uitzicht.” (…) “Uit de gedichten doemt een beeld op van een landdier dat ook worstelt met ‘de last die je rug breekt en je naar de aarde buigt’, zoals Baudelaire tijd omschreef. In zijn gedichten slaagt Brouwer er echter in om aan die last te ontkomen.”
– Tim Pardijs in KCG Literatuur –

Inkijkexemplaar

Landdieren

Bestel het boek

Verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel of online via Bol.com

Proza

Het siamese moment
Het oog van de kraanvogel
Op alles wat ik ben
Nieuwe boek Peter WJ Brouwer

Het Siamees moment
(In de Knipscheer,Haarlem 2017)

Het oog van de kraanvogel
(In de Knipscheer, Haarlem 2021)

Op alles wat ik ben
(In de Knipscheer, Haarlem 2024)

Werktitel: IJzel
(Nobelman, verwacht 2026)

Poëzie

Landdieren
Mascara (Uitgeverij P, Leuven 2014)
Brief aan wie niet bestaat

Landdieren
(Uitgeverij P, Leuven 2011)

Mascara
(Uitgeverij P, Leuven 2014)

Brief aan wie niet bestaat
(In de Knipscheer/Uitgeverij P,
Haarlem/Leuven 2016)